Kategórie produktov

 

1. Predávajúci sa zaväzuje:

 

  • dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
  • objednaný tovar je dodávaný vždy v obchodnom balení / krabica, prebal alebo iný obal /.
  • spolu s tovarom dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu, ošetrovaniu výrobku a obsluhe výrobku, t. j. doklad o nadobudnutí výrobku, návod na použitie a záručný list.
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
  • dodať kupujúcemu riadne potvrdený záručný list ak je dodávaný tento list ako samostatná príloha od výrobcu alebo dodavateľa Predávajúceho.
  • dodať objednaný tovar v rozpätí dva až štrnásť pracovných dní od doručenia objednávky od kupujúceho.

 

2. Kupujúci sa zaväzuje:

 

  •  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
  • v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme ( na základe objednávky ), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala.

 

3. Dodacie lehoty

 

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 3 - 10 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Kupujúceho bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

 

4. Ceny tovaru a prepočet ceny

 

Ceny uvedené v tomto internetovom obchode sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby zákonnej dane z pridanej hodnoty ( DPH ) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži súčasne aj ako dodací list. Pri prepočte cien na menu EURO je použitý konverzný kurz 1,- EURO = 30,1260 SKK.

 

5. Platby za tovar a cena poštovného

 

Objednaný tovar Predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou. kupujúci si vyberie, či bude tovar platiť prevodom alebo dobierkou pri doručení zásielky kuriérom. v takom prípade je dobierkový príplatok 3€ k bežnému poštovnému. poštovné je 5€ pri objednávke do 100 Euro, pri objednávke nad 100 euro je doprava zdarma. V sume ktorú Kupujúci platí je vždy cena tovaru + cena poštovného a balného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

 

6. Zrušenie objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 12 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný oznámiť telefonicky na tel. čísle 00421 51 749 22 61 alebo mailom na : dentin@dentin.sk. Inú formu zrušenia objednávky nebude Predávajúci akceptovať.

searchusershopping-cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram