Kategórie produktov

Thixodent

Popis

Tixotropná Syntetická dentálna sadra v najvyššej kvalite.

Norma:EN ISO 6873-4

 • THIXODENT spĺňa najvyššie požiadavky pre výrobu odliatkov :
  Má vysokú stabilitu
 • Má veľmi hladký povrch
 • Je odolná proti poškriabaniu
 • Vykazujú vysokú presnos
 • Vhodná pre flexi protézy

Fyzikálne dáta :

 • Bod tuhnutia asi 12 min
 • Pevnosť v tlaku min. 60 N/mm2 po 24 hodinách
 • Tvrdosť min. 250 N/mm2 po 24 hodinách
 • Lineárna expanzia tuhnutia je pod 0,10% po 2 hodinách

Spôsob spracovania / zmiešavací pomer THIXODENT:

 • 100 g prášku / 20 ml destilovanej vody
 • Pracovná teplota cca. 23 ° C

Pracovná doba : 5-6 minút

searchusershopping-cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram